Mé Kalkulačky

Poslední prohlížené služby

Abfarad Na Eksafarad

1 Abfarad rovná 1 * 10-9 Eksafarad
1
Abfarad
= 1 * 10-9
Eksafarad
 
1
Eksafarad
= 10 * 108
Abfarad

Tečné zrychlení vzorec kalkulačka Výpočet tangenciální zrychlení pohybujícího se objektu změnou rychlosti v průběhu času.

Ředění kalkulačka Vypočítejte objem a koncentrace (titrační) roztoku před a po naředění.

Radioaktivita, poločas rozpadu, online kalkulace. Online výpočet výše zbývajícího v důsledku poločasem radioaktivní látky.

Newton gravitační zákon Vypočítat hmotnost dvou objektů, distanse a gravitační síla mezi nimi, pomocí Newtonův gravitační zákon.