Mé Kalkulačky

Poslední prohlížené služby

Abohm Na Planck impedance

1 Abohm rovná 3.34 * 10-11 Planck impedance
1
Abohm
= 3.34 * 10-11
Planck impedance
 
1
Planck impedance
= 3 * 1010
Abohm

Tečné zrychlení vzorec kalkulačka Výpočet tangenciální zrychlení pohybujícího se objektu změnou rychlosti v průběhu času.

Ředění kalkulačka Vypočítejte objem a koncentrace (titrační) roztoku před a po naředění.

Radioaktivita, poločas rozpadu, online kalkulace. Online výpočet výše zbývajícího v důsledku poločasem radioaktivní látky.

Newton gravitační zákon Vypočítat hmotnost dvou objektů, distanse a gravitační síla mezi nimi, pomocí Newtonův gravitační zákon.