Mé Kalkulačky

Poslední prohlížené služby

Abohm Na Volt za ampér

1 Abohm rovná 1 * 10-9 Volt za ampér
1
Abohm
= 1 * 10-9
Volt za ampér
 
1
Volt za ampér
= 10 * 108
Abohm

Tečné zrychlení vzorec kalkulačka Výpočet tangenciální zrychlení pohybujícího se objektu změnou rychlosti v průběhu času.

Ředění kalkulačka Vypočítejte objem a koncentrace (titrační) roztoku před a po naředění.

Radioaktivita, poločas rozpadu, online kalkulace. Online výpočet výše zbývajícího v důsledku poločasem radioaktivní látky.

Newton gravitační zákon Vypočítat hmotnost dvou objektů, distanse a gravitační síla mezi nimi, pomocí Newtonův gravitační zákon.