Mé Kalkulačky

Poslední prohlížené služby

Abs. Jednotky Na Ohm

1 Abs. Jednotky rovná 376.73 Ohm
1
Abs. Jednotky
= 376.73
Ohm
 
1
Ohm
= 0.002654
Abs. Jednotky

Tečné zrychlení vzorec kalkulačka Výpočet tangenciální zrychlení pohybujícího se objektu změnou rychlosti v průběhu času.

Ředění kalkulačka Vypočítejte objem a koncentrace (titrační) roztoku před a po naředění.

Radioaktivita, poločas rozpadu, online kalkulace. Online výpočet výše zbývajícího v důsledku poločasem radioaktivní látky.

Newton gravitační zákon Vypočítat hmotnost dvou objektů, distanse a gravitační síla mezi nimi, pomocí Newtonův gravitační zákon.