Mé Kalkulačky

Poslední prohlížené služby

Abs. Jednotky Na Statohm

1 Abs. Jednotky rovná 4.19 * 10-10 Statohm
1
Abs. Jednotky
= 4.19 * 10-10
Statohm
 
1
Statohm
= 2.39 * 109
Abs. Jednotky

Tečné zrychlení vzorec kalkulačka Výpočet tangenciální zrychlení pohybujícího se objektu změnou rychlosti v průběhu času.

Ředění kalkulačka Vypočítejte objem a koncentrace (titrační) roztoku před a po naředění.

Radioaktivita, poločas rozpadu, online kalkulace. Online výpočet výše zbývajícího v důsledku poločasem radioaktivní látky.

Newton gravitační zákon Vypočítat hmotnost dvou objektů, distanse a gravitační síla mezi nimi, pomocí Newtonův gravitační zákon.