Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Koncentrace kalkulačka

Molarita koncentrace vzorec kalkulačka umožňuje vypočítat molární koncentraci, množství sloučeniny, objemu a hmotnosti prostředku, chemického roztoku.

Zvolte parametr z řešení, které chcete vypočítat

Koncentrace:
Hlasitost:
Vzorec hmotnost:
Dalton nebo jednotný atomové hmotnosti je standardní jednotka, která se používá k indikaci hmoty na atomové nebo molekulární úrovni.
1 Dalton = 1.660 539 040(20) * 10-27 kg.
daltonů
Výsledek v:
Vypočítat hmotnost sloučeniny
Molarita nebo molární koncentrace roztoku je počet molů rozpuštěné látky rozpuštěných v jednom litru roztoku.
Vzorec pro výpočet množství sloučeniny v roztoku:
Hmotnost (g) = objem (l) x koncentrace (molární) x hmotnost Vzorec (Da)