Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Točivý moment vzorec kalkulačka

Moment síly, online výpočtu umožňuje vypočítat takové fyzikální veličiny jako vyšší moment (utahovací moment), vektoru síly, poloměr vektoru v různých měrných jednotkách a její závislosti na sebe navzájem.

Vypočítejte točivého momentu, síly nebo vektor pozice

        
Síla (F):
Polohový vektor (r):
Výsledek v:
Točivý moment, moment, nebo moment síly je tendence síly pro otáčení objektu kolem osy, otočný bod, nebo čepem, je definován jako součin polohového vektoru v místě, kde se působí silou, vektor vzdálenosti a síla vektoru, který má tendenci produkovat otáčení.
Moment síly vzorce Moment síly, kde r - polohový vektor, F - síla