Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon umožňuje vypočítat hmotnost dvou objektů, distanse a gravitační síla mezi nimi, pomocí Newtonův gravitační zákon.

Vypočítat podle vzorce gravitační síla

Hmotnost objektu M1: kg
Hmotnost objektu m2: kg
Vzdálenost mezi objekty (r): m
Gravitační síla vzorec


kde G - gravitační konstanta s hodnotou 6,67384 (80) * 10-11 m3/(kg s2), m1, m2 - hmotnost předmětů, R - vzdálenost mezi nimi