Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Newtonův druhý zákon kalkulačky pohybu

Newtonů druhý zákon kalkulačky pohybu umožňuje vypočítat síly, hmotnost a zrychlení objektu pomocí Newtonů druhý zákon pohybu.

Vypočítat podle druhého Newtonova zákona

Hmotnost (m): kg
Zrychlení (a): m / s 2

Druhého Newtonova zákona se uvádí, že zrychlení objektu je přímo úměrná vektorový součet vnějších sil, působících na objekt, a nepřímo úměrná k objektům hmoty.