Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Obvodu kruhu (obvod kruhu) vzorec kalkulačka

Circumferenc kruhu (obvod kruhu) vzorce kalkulačky umožňuje vyhledání obvod (obvodové) kruhu, podle vzorce, s použitím poloměru kruhu.
Poloměr (r):

Obvod kruhu

Kruh je množina všech bodů v rovině, která jsou v dané vzdálenosti od daného bodu, středu.
Vzorec pro obvodu kruhu: p = 2πr,
kde R - poloměr kružnice, π = 3.14159