Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Velikost proudu, odporu, kalkulačka definice napětí

Velikost proudu, odporu, kalkulačka definice napětí umožňuje vypočítat intenzitu elektrického proudu, napětí a odporu v části elektrického obvodu pomocí Ohmova zákona.

Vypočítat podle Ohmova zákona

Napětí (U): Volt
Odpor (R): Ohm

Ohmova zákona se uvádí, že proud procházející vodičem mezi dvěma body je přímo úměrná napětí na dvou bodech a nepřímo úměrná odporu vodiče,
kde jsem - síla elektrického proudu, U - napětí, R - odpor vodiče