Přidat k oblíbeným
 
Odstranit z oblíbených

Úhlové zrychlení vzorec kalkulačka

Úhlové zrychlení vzorec kalkulačka umožňuje vypočítat úhlové zrychlení, úhlové rychlosti a času pohybu, podle vzorce úhlového zrychlení.

Vypočtěte úhlové zrychlení, úhlové rychlosti a času rotace

   
Úhlová rychlost (ω): rad/sekunda
Rotace čas (t): Sekundy
Úhlové zrychlení je vektorová veličina, je rychlost změny úhlové rychlosti v závislosti na čase.

Úhlové zrychlení vzorec


kde dw - úhlová rychlost, dt - doba potřebná